Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ranhammar skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats för alla anställda. För att uppnå detta skall Ranhammar:

Främja inflytande, utveckling, samarbete och sociala kontakter för alla anställda och att alla skall trivas på jobbet.
Förvissa sig om att all personal är förtrogna med denna policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
Hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs.
Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende skall förebyggas.
Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats.
Ta tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
Ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas som en naturlig del i det dagliga arbetet, på både kort och lång sikt.

 
Senast publicerad: 190614 | Powered by SiteSmart